Kanoet

Leeft graag in ongestoord waddensysteem

Kluut

Leeft graag in kwelderlandschappen, houdt van zoute milieus. Ook te zien op grasland en bouwland binnenlands.

Grauwe kiekendief

Leeft graag in biodivers akkerlandschap. Zeldzaam.

Lepelaar

Foerageert in ondiepe sloten en andere oeverzones

Gele kwikstaart

Broedvogel van boerenland, tegenwoordig vooral akkers

Grote klaproos

Soort van bloemrijke akkers, vooral op zandige bodems

Gele morgenster

Soort van bloemrijke dijken en bermen

Bostulp

Stinzenplant. Onder loofbos op buitenplaatsen en boerenerven.

Snoek

Leeft graag in waterplantenrijk (boezem-)water

Grote Karekiet

Broedt in hoog en sterk waterriet. Komt momenteel praktisch niet meer voor in Fryslân.