Grote KarekietDeze soort staat op de rode lijst

Broedt in hoog en sterk waterriet. Komt momenteel praktisch niet meer voor in Fryslân.

Komt vooral voor in deze gebieden:

Het Lage Midden

Meer informatie

Andere Vogels