Grote modderkruiperDeze soort staat op de rode lijst

Leeft graag in overstromingslandschap en moerassige gebieden. Zeldzaam.

Komt vooral voor in deze gebieden:

Het Lage Midden, Noordelijke Wouden, Zuidelijke Wouden

Meer informatie

Andere Vissen