Lepelaar

Foerageert in ondiepe sloten en andere oeverzones

Komt vooral voor in deze gebieden:

Bouhoeke, Bildt en Wadden, Kleiweidegebied en westelijke Ijsselmeerkust, Wadden en Waddeneilanden

Meer informatie

Andere Vogels