Meervleermuis

Verblijft graag in gebouwen, jaagt op voedsel boven water en moeras

Komt vooral voor in deze gebieden:

Bouhoeke, Bildt en Wadden, Gaasterland en zuidelijke IJsselmeerkust, Het Lage Midden, Kleiweidegebied en westelijke Ijsselmeerkust

Meer informatie

Andere Zoogdieren