WatersnipDeze soort staat op de rode lijst

Leeft graag in vochtig, kruidenrijk grasland

Komt vooral voor in deze gebieden:

Het Lage Midden, IJsselmeergebied, Kleiweidegebied en westelijke Ijsselmeerkust, Lauwersmeergebied

Meer informatie

Andere Vogels