Zwarte Ibis

Zou kunnen leven in overstromingsgebieden in het Lage Midden

Komt vooral voor in deze gebieden:

Meer informatie

Andere Vogels