Creëer biodivers netwerk van sloten, kaden, dijken en bermen

Het Lage Midden

In de veenweiden is het netwerk aan sloten, kaden, dijken en bermen van groot belang. Sloten zijn een bron van leven - onder en boven water - en kunnen sterk bijdragen aan het veiligstellen van de soortenrijkdom. In het veengebied zien we graag sloten met een heel hoog peil. Cultuurhistorisch waardevolle dijken en kaden spelen daarnaast een rol als natuurrijke verbindingen in het veenweidelandschap, evenals bermen.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Soorten die hier baat bij hebben


Klik op een soort voor meer informatie

Gekoppelde thema’s


Klik op een thema voor meer informatie

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag