Laat kwelders het werk doen waar het kan

Bouhoeke, Bildt en Wadden, Wadden en Waddeneilanden

Op sommige plaatsen aan de Waddenkust mag de overgang van land naar water, en van zoet naar zout, geleidelijker en natuurlijker zijn. Als de zee laagjes slib aan de kust achterlaat, zorgt dat voor de groei van kwelders. Die kwelders dempen de golfslag én ze leggen koolstof vast. Vissoorten als bot, paling, driedoornige stekelbaars, spiering en kweldervogels die het gebied gebruiken om voedsel of rust te zoeken, zoals de kluut en de bonte strandloper, profiteren van de overgang van zout naar zoet en van land naar water op de kwelders. Ook groeien er bijzondere planten zoals zeeaster en zeealsem. 

Vroeger bestond het landschap van Noord-Friesland grotendeels uit kwelder. Rond 1600 lag er langs de kust zo’n 14.000 hectare aan kwelder. Hiervan is nog zo’n 3.000 hectare over. Helaas is het huidige oppervlak van de kwelders te klein om de specialistische dieren en planten die hierop voorkomen in stand te kunnen houden. We kunnen de biodiversiteit langs de Waddenkust versterken door projecten op te zetten, die kweldergroei stimuleren.

En, wanneer we dat doen hebben we nog meer voordelen. Doordat de zee steeds meer slib afzet, groeit de kust mee met de zeespiegel, en beschermt die ons daar op eigen kracht tegen het stijgende zeewater. Op plekken waar dat minder veilig is, behouden of versterken we de dijken.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Meer informatie

Soorten die hier baat bij hebben


Klik op een soort voor meer informatie

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag