Heet weidevogels welkom in de Greidhoeke

IJsselmeergebied, Kleiweidegebied en westelijke Ijsselmeerkust

In de uitgestrekte en open weilanden van de Greidhoeke kunnen we weidevogels iedere lente weer een warm welkom heten. Door het waterpeil te verhogen en greppelland te herstellen, zodat de weides goed vochtig blijven. Deze natte weides veranderen dan in kruidenrijke oases voor grutto, houtsnip, slobeend, veldleeuwerik, argusvlinder en andere weidesoorten.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Meer informatie

Soorten die hier baat bij hebben


Klik op een soort voor meer informatie

Gekoppelde thema’s


Klik op een thema voor meer informatie

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag