Help vissen op hun reis van zoet naar zout

Gaasterland en zuidelijke IJsselmeerkust, IJsselmeergebied

De vismigratierivier zorgt voor goede verbindingen van het Ijsselmeer met de Waddenzee voor vissen die zowel zoet als zout water nodig hebben voor hun levenscyclus. Aan de kust van het Ijsselmeer kunnen we de vissen helpen door de verbinding naar het achterland van Friese boezem en Rijn te herstellen, door middel van bijvoorbeeld aangepaste gemalen.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!
Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.
Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.
Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Soorten die hier baat bij hebben


Klik op een soort voor meer informatie

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag