Houd veen nat

Het Lage Midden

Wanneer we het veen nat houden zakt de bodem niet verder en slaat deze koolstof op, dat helpt tegen klimaatverandering. Op zo’n natte bodem kunnen bloemrijke graslanden met veel insecten groeien. Dat is een paradijs voor (weide-)vogels. Ook werkt nat veen als een spons. In het centrale deel van het Lage Midden is het extra van belang het waterpeil jaarrond hoog te houden. Daar en langs de rand van het zand kunnen weer natte veenbossen en veenmosrietlanden ontstaan. Zo heeft het veengebied een gevarieerd landschap, van open veenweiden tot meren en moerassige gebieden naar moerasbossen, met één gemene noemer. Veen, een grondsoort die veel organisch materiaal bevat en die we het beste kunnen koesteren in natte vorm.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Meer informatie

Soorten die hier baat bij hebben


Klik op een soort voor meer informatie

Gekoppelde thema’s


Klik op een thema voor meer informatie

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag