Laat de kust geleidelijk overgaan in het water

Gaasterland en zuidelijke IJsselmeerkust, IJsselmeergebied, Kleiweidegebied en westelijke Ijsselmeerkust

Als het waterpeil aan de kust van het IJsselmeer weer meer de seizoenen mag volgen, kunnen er uitgestrekte rietvelden ontstaan. Om hoog en sterk waterriet te laten ontstaan is een wisselend waterpeil nodig. ‘s Zomers, als het waterpeil zakt, kunnen de uitlopers van het riet het water ingroeien, en ‘s winters spoelt een hoger waterpeil de dode plantenresten weg. De zingende karekiet wordt in dit leefgebied begeleid door de roerdomp op de bas.

Plaatselijk, op meer stabiele terreindelen zoals in de Makkumer Noordwaard, kan zachthoutbos van wilg tot ontwikkeling komen en bij de kliffen aan de zuidelijke kust van het IJsselmeer ook bos met sleedoorn, eiken en populieren. In de toekomst kunnen hier wellicht aalscholvers, grote zilverreigers en misschien zelfs zeearenden broeden. DIt hout kan ook een schuilplek bieden aan jonge vis.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!
Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.
Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.
Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Soorten die hier baat bij hebben


Klik op een soort voor meer informatie

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag