Laat de natuur leidend zijn in de Wadden

Bouhoeke, Bildt en Wadden, Wadden en Waddeneilanden

Het Waddengebied is een wereld gevormd door wind, eb en vloed, met haar uitgestrekte slikken, wadplaten en kwelders. Het is een natuurgebied van wereldbelang en het domein van miljoenen trekvogels, van zeehonden en vissen. Op de buitendijkse kwelders groeien bijzondere planten die van zoute omstandigheden houden zoals zeealsem en zeeaster.

We helpen deze natuur door het gebied vooral met rust te laten, bijvoorbeeld door er ecologisch verantwoord en alleen op kleine schaal vis- en schelpdieren te oogsten. Maar ook door als recreant kwetsbare natuur, zoals broedende vogels, niet te verstoren.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Soorten die hier baat bij hebben


Klik op een soort voor meer informatie

Gekoppelde thema’s


Klik op een thema voor meer informatie

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag