Seizoensgebonden waterpeil langs de boezem

Het Lage Midden

Op sommige plaatsen, zoals langs de randen van de Friese boezem, kunnen we het waterpeil weer het seizoen laten volgen: ‘s winters hoog en ‘s zomers laag. Zo ontstaat er een Eldorado voor soorten zoals de otter en de noordse woelmuis. 

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Soorten die hier baat bij hebben


Klik op een soort voor meer informatie

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag