Laat schoon grondwater weer aan de oppervlakte komen op de grens van zand en veen

Het Lage Midden

In laag gelegen gebieden komt grondwater omhoog, vooral op de grens van zand en veen. Waar dat grondwater schoon is en echt de ruimte krijgt ontstaat een bijzondere natte natuur. Zoals moerasbossen en veenmosrietlanden, waar soorten zoals de zwarte stern en de grote modderkruiper gedijen.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Soorten die hier baat bij hebben


Klik op een soort voor meer informatie

Gekoppelde thema’s


Klik op een thema voor meer informatie

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag