Laat zout zoet ontmoeten

Bouhoeke, Bildt en Wadden, Lauwersmeergebied, Wadden en Waddeneilanden

Op verschillende plekken langs de waddenkust kunnen we vissen als de paling en de driedoornige stekelbaars helpen om hun weg van zoet naar zout water te vinden, en vice versa. Soms doen we dat kunstmatig met aangepaste gemalen, maar als het mogelijk is doen we dat ook op een natuurlijke manier, bijvoorbeeld door zoet water langzaam de Waddenzee in te laten stromen. Het zoete water dat daarvoor nodig is, kan dan ook gebruikt worden om verzilting van landbouwgronden tegen te gaan.

Voor de natuur liggen er veel kansen in geleidelijke overgangen van zoet via brak naar zout en lokstromen voor vis. Ook voor de landbouw zouden op sommige plekken zilte omstandigheden juist kansen kunnen bieden voor nieuwe teelten. In laaggelegen voormalige slenken en kreken, ook landschappelijk waardevol, is hier ruimte voor.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Meer informatie

Soorten die hier baat bij hebben


Klik op een soort voor meer informatie

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag