Volg de natuurlijke schommelingen in het waterpeil

Noordelijke Wouden

Als we het water op de hogere zandgronden van de Noordelijke Wouden langer vasthouden door het niet af te voeren via de sloten, stijgt het water in de ondergrond. Het grondwater stroomt dan naar de lagere delen, zoals naar de beekdalen. Op die plekken kunnen prachtige planten groeien die van grondwater houden, zoals moeraskartelblad.

En als we meer water in de bodem vasthouden, hebben we ook minder snel last van droogte in de zomer. Water niet direct zo snel mogelijk af voeren, zorgt er ook voor dat we meer de natuurlijke schommelingen in het waterpeil gaan volgen. Er zijn planten die juist van die schommelingen houden, waardoor we een bijzondere waterplantenvegetatie kunnen laten ontstaan. 

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Soorten die hier baat bij hebben


Klik op een soort voor meer informatie

Gekoppelde thema’s


Klik op een thema voor meer informatie

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag