Dit platform is gerealiseerd in opdracht van Provinsje Fryslân – Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân-  door het volgende projectteam:

Projectleider – inhoudelijk: Marcia de Graaff (Kening)

Projectleider – zakelijk: Timo ter Voort (FMF)

Projectleider – webdesign: Jetze Paulusma (de Staat van Creatie)

Technisch webdesign: Bastiaan Blaauw (Statuur)

Grafische vormgeving: Tarek Laarif en Marije Bakker (de Staat van Creatie)

Projectmedewerker: Lemke Statema (FMF)

De structuur van de website en inhoud is voor een belangrijk deel geïnspireerd op de visie Natuerlik Fryslân 2050, geschreven door:

Eddy Wymenga en Marion Brongers ( Altenburg&Wymenga Ecologisch Onderzoek), Peter de Ruyter (Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur). Teksten uit deze visie zijn bewerkt voor het platform.

Beeld: de bron van de foto is zichtbaar wanneer over de foto wordt gescrolled. Veel van de foto’s zijn gemaakt door Marcel van Kammen.