Lauwersmeergebied

Het Lauwersmeergebied is een getemde wildernis op de grens van Fryslân en Groningen. Een grootschalig nat gebied voor vis en watervogels en een toeristische trekpleister. Ooit was het de Lauwerszee, en het heeft nog steeds kenmerken van toen. In dit gebied liggen kansen voor een belangrijke zoet-zoutovergang. Dat is belangrijk voor soorten zoals de driedoornige stekelbaars, die opgroeit in de zee en zich voortplant in het zoete water van de binnenlanden. Als we deze verbinding herstellen helpen we vissen en zorgen we voor een bruisende natuur.

Aan de zuidkant van het Lauwersmeer kunnen we het open boslandschap versterken, bijvoorbeeld door er paarden en runderen te laten grazen. Daar gaan graslanden, bloemrijke ruigten, rietvelden en natuurlijk bos dan als vanzelf in elkaar over. Het Lauwersmeer is zo een ideale plek voor de zeearend die van grote bomen en van vis- en watervogelrijke nattigheid houdt.

Laadt...

Basislaag Gebieden

Hoe kun jij de biodiversiteit in dit gebied helpen?

Toon informatie voor:

Burgers kunnen vooral genieten van het Lauwersmeergebied, met respect voor de rustgebieden voor de natuur.

Voor overheden liggen er grote kansen in het Lauwersmeersgebied om samen met groene organisaties en boeren te werken aan belangrijke zoet-zoutovergangen in het gebied en hiermee trekvissen tussen zoet en zout (en vice versa) te helpen. Ook kan de overheid zich inzetten voor het koesteren van het open boslandschap met structuurrijke overgangen in het gebied en dit landschap waar mogelijk versterken.

Acties:

Het hoofddoel van groene organisaties is het behoud en versterken van natuur en biodiversiteit. Voor hen liggen er grote kansen in het Lauwersmeersgebied om samen met overheden en boeren te werken aan belangrijke zoet-zoutovergangen in het gebied en hiermee trekvissen tussen zoet en zout (en vice versa) te helpen. Ook kunnen ze zich inzetten voor het koesteren van het open boslandschap met structuurrijke overgangen in het gebied en dit landschap waar mogelijk versterken.

Acties:

Boeren hier kunnen samen met overheden en groene organisaties, waar dat mogelijk is, werken aan belangrijke zoet-zoutovergangen in het gebied en hiermee trekvissen tussen zoet en zout (en vice versa) helpen. Ook kunnen ze zich met deze organisaties inzetten voor het koesteren van het open boslandschap met structuurrijke overgangen in het gebied en dit landschap waar mogelijk versterken, bijvoorbeeld met gerichte begrazing.

Acties:

Een bezoek aan het Nationaal Park Lauwersmeer zal onvergetelijk zijn voor leerlingen. Informeer naar de mogelijkheden bij het park.

Thema's:

Bedrijven in dit gebied kunnen samen met andere ondernemers een ecologisch bedrijventerrein ontwikkelen. In een gebied zo dichtbij een Nationaal Park heeft dat unieke kansen. Heb je als bedrijf een tuin? Maak deze dan biodivers. Ook kun je in bouwprojecten natuurinclusieve bouwmethodes toepassen.

Toeristische bedrijven kunnen duurzame recreatiemogelijkheden aanbieden in en aan het IJsselmeer met respect voor de rustgebieden die er zijn voor de natuur.

Thema's:

Soorten in gebied Lauwersmeergebied


Klik op een soort voor meer informatie

Projecten in Lauwersmeergebied

Tsjoch op!