Wat gebeurt er nadat je je vraag hebt ingediend?

Een medewerker neemt iedere week de binnengekomen vragen door en beoordeelt de vragen als volgt:

  • Kan de vraag binnen bestaande programma’s en projecten van partners behandeld worden? Zoja, we verwijzen je door naar de contactpersoon van het desbetreffende programma, wanneer jouw vraag daar beantwoord kan worden. Let op: het geven van advies vanuit een programma of project is niet altijd kosteloos. Zijn er kosten, dan worden die vooraf bekend gemaakt. Zonee:
  • Kunnen we met het antwoord op de vraag een grotere groep met een soortgelijke vraag verder helpen? Zoja, dan organiseren we het advies vanuit het Herstelprogramma. Hierbij is het van belang, dat het geven van het advies nog binnen ons budget past. Zonee:
  • Draagt het beantwoorden van de vraag significant bij aan de doelen van ons programma? Zoja, dan organiseren we het advies vanuit het Herstelprogramma. Hierbij is het van belang, dat het geven van het advies nog binnen ons budget past. Zonee:
  • We verwijzen je door naar een ecologisch adviseur. Deze adviseur kan je verder helpen, hier zijn vaak kosten aan verbonden.