Agrarisch Collectief Waadrâne

Waadrâne

Waadrâne is een Agrarisch Collectief met ruim 145 leden in de noordelijke kuststrook tegen de Waddenzee dat meewerkt aan de bescherming van boerenlandvogels. Zij zetten zich in voor het behoud van natuur, landschap en biodiversiteit en werken daarbij samen met elkaar én met de natuur.

Voor wie

Boeren, Burgers

Doel

Noard-Fryslân nóg mooier maken door de flora en fauna in stand te houden.

Gebied(en)

Bouhoeke, Bildt en Wadden

Initiatiefnemer(s)

Extra informatie over het project

Agrarisch Collectief Waadrâne vindt het belangrijk dat natuur en landbouw elkaar versterken. Dit doen zij door natuurbeheer bij de boeren onder te brengen, natuurinclusieve landbouw genaamd. Door het uitvoeren van verantwoord beheer dragen zij bij aan biodiversiteit en duurzaamheid in hun leefomgeving. De basis hiervoor is: dicht bij de natuur blijven en de boerenlandvogels beschermen. Als collectief vormen zij de schakel tussen boeren/beheerders en de overheid. Tegelijkertijd willen zij dicht bij de leden blijven: ‘Mei de fuotten yn ‘e klaai’.

Wat doen zij om de vogels te beschermen?
De leden van Agrarisch Collectief Waadrâne doen aan nestbescherming en uitstel van maaien zodat jonge kuikens kunnen schuilen in lang gras. Ook proberen ze ervoor te zorgen dat het grondwaterpeil, de vegetatiesamenstelling en de voedselbeschikbaarheid op orde zijn. Verder bieden ze met het creëren van plasdras en verhoogd waterpeil goede foerageerplekken voor weidevogels aan. Kruidenrijke percelen en randen trekken veel insecten aan die weer als voedsel dienen voor de vogels. Zo werken zij samen aan een natuurlijke leefomgeving, met als doel een gezonde weide- en akkervogelpopulatie!https://www.waadrane.frl/

Locatie van het project

Laadt...

Basislaag Individueel Gebieden

Soorten die baat hebben bij dit project


Klik op een soort voor meer informatie

Soortgroepen die baat hebben bij dit project


Klik op een soortgroep voor meer informatie

Meer projecten

Bekijk alle projecten

Agrarisch Collectief Waadrâne

Agrarisch Collectief Waadrâne vindt het belangrijk dat natuur…

Faunatoren Donkerbroek 

De Holenduif en koolmees maken tijdens het broedseizoen (voorjaar)…

Plant voort

Een groep organisaties in de Greidhoeke heeft de handen ineen…
 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag