Boeren met bomen

Menaam

De melkveehouders Jan en Johanneke hebben voederbomen en hagen ingepast op hun erf en land. Het aanplanten verbetert diergezondheid, bodemgezondheid met minder droogtegevoeligheid, biodiversiteit, opslag van koolstof en het verminderen van stikstofuitstoot.

Voor wie

Boeren

Doel

Een beweging te creëren van melkveehouders die actief worden in het inpassen van agroforestry op het melkveebedrijf middels voederbomen mét oog voor het omringende landschap

Gebied(en)

Bouhoeke, Bildt en Wadden

Initiatiefnemer(s)

Extra informatie over het project

Landelijk demonstratieproject ´Boeren met Bomen´

De drie melkveehouders die het project vormgeven zijn afkomstig uit Friesland, Overijssel en Utrecht.
De komende drie jaar bieden zij inspiratie en praktische begeleiding aan andere melkveehouders die bomen en hagen willen inpassen op hun erf en land, ook wel agroforestry genoemd. Het project komt voort uit de landelijke SABE subsidie die de verduurzaming van de landbouw wil stimuleren. Het project wordt gecoördineerd door projectorganisatie VKON uit Overijssel.

De melkveehouders Jan en Johanneke, Rick en Arjuna en Ramona hebben inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan in het toepassen van (voeder-)bomen en hagen op hun bedrijf. Via dit project kunnen zij hun ervaringen delen met collega boeren. Melkveehouders kunnen bij hen terecht voor inspiratie, maar ook voor praktische begeleiding van ontwerp en aanplant.

Agroforestry combineert de teelt van houtige gewassen met landbouw of veeteelt. Het aanplanten van bomen en hagen kan op een melkveebedrijf diverse voordelen hebben, zoals verhoging van diergezondheid, een betere bodemgezondheid met minder droogtegevoeligheid, meer biodiversiteit, opslag van koolstof en het verminderen van stikstofuitstoot. Redenen genoeg om deze vorm van landbouw verder te onderzoeken en de kennis ervan te delen.

Melkveehouders die geïnteresseerd zijn in het toepassen van beplanting op hun bedrijf, kunnen zich aanmelden op de website van Boeren met Bomen. Hier is ook meer informatie te vinden over het project.

De naam van het projectplan (Boeren met bomen) doet overigens vermoeden dat het project enkel om het planten van bomen gaat, het is echter veel breder dan dat. Qua beplanting wordt gericht op de toepassing van hagen als erfafscheiding en voederhagen, omdat Jan en Jojanneke in een weidevogelgebied zitten. Daarnaast willen we als bedrijf tijdens bijeenkomsten ook breder laten zien welke duurzame stappen wij hebben gemaakt als melkveehouder, zoals onder andere het maken en toepassen van compost op ons land in samenwerking met gemeente Leeuwarden en de Waadhoeke.https://www.boerenmetbomen.nl/

Locatie van het project

Laadt...

Basislaag Individueel Gebieden

Meer projecten

Bekijk alle projecten

Agrarisch Collectief Waadrâne

Agrarisch Collectief Waadrâne vindt het belangrijk dat natuur…

Faunatoren Donkerbroek 

De Holenduif en koolmees maken tijdens het broedseizoen (voorjaar)…

Plant voort

Een groep organisaties in de Greidhoeke heeft de handen ineen…
 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag