Herstel en versterken landschap droge dooradering Fryslân

Zuidoost Friesland – Noardlike Fryske Wâlden – Terschelling – Sint Nicolaasga

Herstel en aanleg van droge dooradering zoals houtwallen, singels en bosplantsoen. De beplante gebieden hebben een landschappelijke kwaliteitsimpuls gekregen en de biodiversiteit wordt versterkt door de grote variatie aan inheemse, streekeigen bomen en struiken.

Voor wie

Boeren, Burgers, Groene Organisaties, Overheid

Doel

Herstellen en versterken van het landschap in vier gebieden in Friesland. Dit zijn De Noardlike Fryske Wâlden, Zuidoost Friesland, Terschelling en rondom Sint Nicolaasga.

Gebied(en)

Het Lage Midden, Noordelijke Wouden, Wadden en Waddeneilanden, Zuidelijke Wouden

Initiatiefnemer(s)

Extra informatie over het project

Landschapsbeheer Friesland en de agrarische collectieven ELAN (zuidoost Friesland), Noardlike Fryske Wâlden, It Lege Midden (Sint Nicolaasga) en Waddenvogels (Terschelling) herstellen kleine landschapselementen zoals houtwallen, elzensingels en poelen of leggen ze opnieuw aan. De maatregelen worden getroffen op percelen in agrarisch gebruik, bij agrariërs, of bij particulieren met grond.
In de jaren 2017 tot en met 2022 zijn bij circa 330 eigenaren verspreid over het gebied werkzaamheden uitgevoerd. Voor singels en houtwallen ging het vaak om het afzetten van bomen en struiken, het planten van bosplantsoen en het plaatsen van nieuwe vee-kerende rasters. Het geplante bosplantsoen bestaat uit een variëteit aan bomen en struiken zoals linde, zomereik, zwarte els, lijsterbes, gewone vlier, hondsroos, vuilboom, sleedoorn, meidoorn en gelderse roos. Allemaal streekeigen soorten, die hier dus van nature thuishoren en waarop veel insecten afkomen. Zo leven er honderden soorten insecten specifiek op eik! De meeste struiken zijn besdragers en bieden daarmee voedsel voor bijvoorbeeld lijsterachtigen. De proppen in de toppen van de elzen bieden in het winterseizoen voedsel aan tienduizenden sijzen en andere vinkachtigen. Ook als het gaat om bijvoorbeeld een broedplek voor allerlei zangvogels, bieden deze landschapselementen prima mogelijkheden.
Een van de deelprojecten werd uitgevoerd bij een particuliere eigenaar nabij Boelenslaan. Een bestaande elzensingel werd opgeknapt en er werden een aantal nieuw aangelegd. Ook werd er een poel gegraven, geschikt als drinkplek voor vogels en zoogdieren en voortplantingsplek voor allerlei waterinsecten en amfibieën als kikkers, padden en kleine watersalamander.https://www.landschapsbeheerfriesland.nl/landschapsherstel.html

Locatie van het project

Laadt...

Basislaag Individueel Gebieden Gebieden Gebieden Gebieden

Meer projecten

Bekijk alle projecten

Agrarisch Collectief Waadrâne

Agrarisch Collectief Waadrâne vindt het belangrijk dat natuur…

Faunatoren Donkerbroek 

De Holenduif en koolmees maken tijdens het broedseizoen (voorjaar)…

Plant voort

Een groep organisaties in de Greidhoeke heeft de handen ineen…
 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag