Tsjoch op!

Heel Friesland

Initiatief gericht op Friese boeren en andere grondeigenaren die graag natuur willen ontwikkelen of natuurinclusief willen boeren.

Voor wie

Boeren, Burgers, Groene Organisaties, Overheid

Doel

Het ondersteunen van nieuwe initiatieven die natuur willen ontwikkelen en kunnen helpen het Natuurnetwerk Nederland af te maken.

Gebied(en)

Bouhoeke, Bildt en Wadden, Gaasterland en zuidelijke IJsselmeerkust, Het Lage Midden, IJsselmeergebied, Kleiweidegebied en westelijke Ijsselmeerkust, Lauwersmeergebied, Noordelijke Wouden, Wadden en Waddeneilanden, Zuidelijke Wouden

Initiatiefnemer(s)

Extra informatie over het project

De pilot Tsjoch op! van Natuer mei de Mienskip is één van de  pilots in het totale proces. Tsjoch op! gaat over nieuwe initiatieven. Nieuwe initiatieven om te komen tot de aankoop of invulling van het Natuurnetwerk Nederland kunnen zich melden bij de projectleider. De woorden ‘Tsjoch op!’ komen uit de eerste regel van het Fries volkslied. Als deze eerste regel wordt gezongen en als de woorden in het Fries worden gesproken dan spat de energie ervan af, zo van kom op! Let’s go! Dat is wat Tsjoch op! Wil uitstralen: meters maken en  enthousiasme tonen voor onze nieuwe manier van werken.

Verzoeken van particulieren, organisaties en boeren

Inmiddels meldden zich, twee maanden na de start, ruim 20 initiatieven. Met deze initiatieven gaat de pilot Tsjoch op! voorlopig aan de slag om te oefenen met een nieuwe werkwijze van onderop. We zijn op dit moment dus even niet meer op zoek naar nieuwe initiatieven, maar als de pilot een succes wordt, zal dat op een later moment wellicht weer aan de orde zijn.
De initiatieven die zich tot nu toe hebben gemeld zijn erg divers. Bijvoorbeeld een particuliere grondeigenaar die meer wil betekenen voor de biodiversiteit. Zijn grond ligt naast dat van een terreinbeherende organisatie. Hij vraagt wie hem kan helpen met onderzoek om het juiste type beheer bij deze grond te vinden. Die vraag is door ons uitgezet en wordt opgepakt met medewerking van studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein.

Een ander voorbeeld komt van een natuurbeschermingsorganisatie. Het wil grond aankopen waarop nog een bouwbestemming zit. De vraag was wie het bouw/woon-contingent kon vermarkten waarmee nieuwe aankopen gedaan konden worden. En of wij kunnen meedenken over de financiering van de inrichting van de aan te kopen gronden.

Een groep boeren die in het veenweidegebied biologisch wil gaan boeren kwam met een verzoek voor voorfinanciering. De groep wil het waterpeil verhogen en actief aan weidevogelbeheer gaan doen. Om een aansluitend gebied te krijgen moet er snel besloten worden over de aankoop van vrijgekomen gronden. Dit kan door snel voor te financieren. Dit voorkomt dat de grond gekocht wordt door een projectontwikkelaar waardoor de verbinding tussen de biologische percelen kan verdwijnen.

Initiatieven toetsen

Met regelmaat gaan de vragen over de zoektocht naar financiering, maar dat niet alleen. De werkgroep inventariseert, voert gesprekken en komt met een advies naar de projectgroep Tsjoch op! en naar het programmateam van Natuer mei de Mienskip. Daar wordt vanuit verschillende expertises gekeken naar de kansen en haalbaarheid van een initiatief. Er wordt getoetst op de ambities en doelen van Natuer mei de Mienskip en op financiële en juridische haalbaarheid en op draagvlak.https://natuermeidemienskip.nl/tsjoch-op/

Locatie van het project

Laadt...

Basislaag Individueel Gebieden Gebieden Gebieden Gebieden Gebieden Gebieden Gebieden Gebieden Gebieden

Meer projecten

Bekijk alle projecten

Agrarisch Collectief Waadrâne

Agrarisch Collectief Waadrâne vindt het belangrijk dat natuur…

Faunatoren Donkerbroek 

De Holenduif en koolmees maken tijdens het broedseizoen (voorjaar)…

Plant voort

Een groep organisaties in de Greidhoeke heeft de handen ineen…
 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag