Van Akker naar Bakker

Elsloo, Makkinga

Een korte keten tussen akkerbouwer, molenaar en bakker. In de winter van 2022 worden in het perceel diverse landschapselementen aangelegd: een houtwal, een poel, een dubbele struweelhaag en een keverbank.

Voor wie

Boeren, Burgers, Groene Organisaties

Doel

Met dit project wordt een biodivers landschap gecreëerd in Ooststellingwerf, waar tal van levende soorten bij elkaar zullen komen.

Gebied(en)

Zuidelijke Wouden

Initiatiefnemer(s)

Extra informatie over het project

In het vroege voorjaar van 2022 heeft teler Karl Brouwer uit Elsloo tarwe gezaaid op zijn perceel en hij beheert dit op ecologische wijze. In de nazomer wordt er geoogst en de tarwe gaat naar de molen De Weyert in Makkinga, alwaar er meel van wordt gemaakt. Hiervan wordt desemdeeg gemaakt door Nijstad de Echte Bakker uit Oosterwolde. Ook worden er hier ‘Weyerts Eygen broden’ van gebakken. Een korte keten tussen akkerbouwer, molenaar en bakker. Daarnaast worden in het perceel diverse landschapselementen aangelegd: een houtwal, een poel, een dubbele struweelhaag en een keverbank.

Voor biodiversiteit heeft dit de volgende voordelen:

  • Insecten, vogels en zoogdieren vernemen dat er nieuwe schuil-, voedsel- en nestelgelegenheden is gecreëerd in hun directe omgeving.
  • Insecten, vogels en zoogdieren nemen in lente/zomer het nieuwe biotoop in gebruik en gaan zich er voortplanten.
  • Deze nieuwe doelgroepen waarderen het voedselaanbod in het nieuwe biotoop in de herfst en winter. Door onderlinge communicatie tussen soortgroepen komen er eind 2022 en in 2023 nieuwe soorten flora/fauna op de akker af.

https://vanakkernaarbakker.nl/biodiversiteit/

Locatie van het project

Laadt...

Basislaag Individueel Gebieden

Meer projecten

Bekijk alle projecten

Agrarisch Collectief Waadrâne

Agrarisch Collectief Waadrâne vindt het belangrijk dat natuur…

Faunatoren Donkerbroek 

De Holenduif en koolmees maken tijdens het broedseizoen (voorjaar)…

Plant voort

Een groep organisaties in de Greidhoeke heeft de handen ineen…
 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag