Soorten

Wil je weten hoe je bepaalde soorten of soortgroepen kunt helpen?
Verschillende soortgroeporganisaties werken momenteel de Friese status quo van soorten bij en ontwikkelen handreikingen. Deze worden na April 2023 hier ontsloten. Op de soortenpagina’s verwijzen we nu naar externe links met meer informatie. Let op: de hier getoonde lijst met soorten is slechts illustratief, en lang niet uitputtend.