Bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit

Wanneer we werken aan een betere kwaliteit van de bodem, werken we ook aan meer bodembiodiversiteit. De biodiversiteit in de bodem is een belangrijke basis voor alle biodiversiteit die op en boven die bodem leeft.

We kunnen hierbij denken aan het toepassen van niet-kerende grondbewerking, om zo waardevolle, bestaande structuren in de bodem niet te beschadigen. Aan chemievrij boeren en tuinieren, minder bemesten en/of werken met ruige mest. Aan het werken met lichtere machines, om zo bodemverdichting te voorkomen. We kunnen het waterpeil verhogen en daarmee helpen verdroging tegen te gaan. We kunnen met groenbemesters werken in de akkerbouw zodat de bodem ook in de winter bedekt is.

Op deze pagina zullen we in de komende jaren kennis delen en mensen en organisaties de weg wijzen om zo relevante doelgroepen verder te helpen met het realiseren van bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Meer informatie

Dit kun je per gebied doen aan dit thema

Heet weidevogels welkom in de Greidhoeke

Creëer natuurrijke akkers

Geef weidevogels de ruimte in Noord-Fryslân

Projecten binnen thema Bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag