Ecologisch berm- en dijkbeheer

Bermen en dijken kunnen een belangrijke rol spelen in het herstel van biodiversiteit. Ze kunnen, wanneer ze ecologisch worden beheerd, verbindingen realiseren tussen leefgebieden van soorten en op zichzelf ook een geschikt leefgebied vormen voor allerlei soorten. De veldgids ecologisch bermbeheer van Floron en de Vlinderstichting is een goede handreiking om te kunnen beginnen.

Op deze pagina zullen we in de komende jaren kennis delen en mensen en organisaties de weg wijzen om zo relevante doelgroepen verder te helpen met het realiseren van ecologisch berm- en dijkbeheer.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Meer informatie

Dit kun je per gebied doen aan dit thema

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag