Gebiedsproces of burgerinitiatief opstarten

Bij het werken aan het herstel van biodiversiteit hebben we iedereen nodig. Naast passend beleid, hebben we vooral ook de mensen die wonen en werken op en rondom de plek waar we met het versterken en herstellen van biodiversiteit aan de slag gaan nodig. Zij worden direct beïnvloed door eventuele veranderingen, zij kennen het gebied en de gemeenschap.

Op deze pagina zullen we in de komende jaren kennis delen en mensen en organisaties de weg wijzen om zo relevante doelgroepen verder te helpen met het realiseren van een gebiedsproces of een burgerinitiatief.

Biodiversiteitsherstel is niet op iedere plek hetzelfde. Wat er nodig is ligt aan zaken zoals de grondsoort en het watersysteem. Het is maatwerk. Om te beginnen kun je op onze gebiedenpagina kijken om meer te weten te komen over de lokale omstandigheden.

Vanwege het maatwerk is het goed om in gebieden groepen op te starten die samen aan de slag gaan. Burgers en boeren kunnen zelf een dergelijk initiatief opstarten.

Handige tools

Wageningen Universiteit Research ontwikkelde een handige tool om een stappenplan te ontwikkelen voor zo'n initiatief van onderop. Deze tool kan initiatiefnemers helpen bij een subsidieaanvraag en bij het goed doordenken van je plan.

Voor overheden en grondeigenaren ontwikkelden het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Life IP All4Biodiversity een toolbox voor gebiedsgerichte samenwerking voor biodiversiteit. 

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over  kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.