Groen in dorp en stad

In dorpen, steden en op bedrijventerreinen liggen volop kansen biodiversiteit te vergroten en versterken. Dit 'grondgebied' wordt beheerd door overheden, bedrijven en particulieren.

Op deze pagina zullen we in de komende jaren kennis delen en mensen en organisaties de weg wijzen om zo relevante doelgroepen verder te helpen met het realiseren van vergroening in de bebouwde omgeving.

Tips

Als algemene tip willen we alvast meegeven: bekijk onze gebiedenpagina en verdiep je eens in de natuur en het landschap van de omgeving waar je aan de slag wilt. Sommige plekken zijn meer geschikt om een open en wijds karakter te hebben, andere plekken kunnen boomrijker zijn. Het is verstandig om je vooraf te laten adviseren over welke vergroening het beste in jouw omgeving past.

Het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft een toolbox ontwikkeld voor vergroening van de openbare ruimte en particuliere tuinen.

Ook kun je met je buurt een buurtmoestuin beginnen! Weten hoe je kunt beginnen? Lees het kennisdocument over buurtmoestuinen hieronder.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Meer informatie

Downloads

Eigen-buurtmoestuin.pdfDorpsbosjes.pdfDiervriendelijke-verlichting.pdfBijen-en-bloemenweides-1.pdfAmfibieenpoel-aanleggen-1.pdfZwaluw-en-ijsvogelwand-maken.pdfTegels-eruit-groen-erin-1.pdfStapelmuur-plaggenmuur-tuunwal-1.pdfOnderkomen-egels-slangen-en-eekhoorns-1.pdfNestgelegenheid-en-onderskomens-maken-1.pdfNatuurlijk-spelen.pdfgroendak.pdfGroen-aanbrengen-openbare-ruimte.pdfFruitboomgaard-aanleggen-1.pdf

Dit kun je per gebied doen aan dit thema

Help de meervleermuis

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag