Natuurinclusief bouwen

Wanneer je gaat (ver-)bouwen als gemeente, woningcorporatie, projectontwikkelaar, architect of particulier kun je in je ontwerp vanaf het allereerste begin rekening houden met biodiversiteit. Dat gaat niet alleen over het groen om je gebouw heen, maar ook over het gebouw zelf. Zo zijn er verschillende vogels en vleermuizen die graag van het gebouw gebruik maken om in te nestelen.

Op deze pagina zullen we in de komende jaren kennis delen en mensen en organisaties de weg wijzen om zo relevante doelgroepen verder te helpen met natuurinclusief bouwen.

Tips

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging ontwikkelden samen met partners een platform voor natuurinclusief bouwen met veel tips voor verschillende doelgroepen. Het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Life IP All4Biodiversity ontwikkelden een toolbox voor vergroening van de openbare ruimte, waar ook veel tips over natuurinclusief bouwen te vinden zijn. En onder meer informatie kun je nog meer interessante links vinden.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over  kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Meer informatie

Dit kun je per gebied doen aan dit thema

Help de meervleermuis

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag