Natuurinclusieve landbouw

Omdat zo'n 75 procent van het Friese landoppervlak landbouwgrond is, liggen hier heel veel kansen om onze biodiversiteit te versterken en vergroten. Allerlei projecten en initiatieven richten zich dan ook op het thema natuurinclusieve landbouw. Het is een groot thema met een diversiteit aan kansen en uitdagingen.

Tips

Op deze pagina zullen we je zo veel mogelijk de weg wijzen naar die initiatieven in Fryslân die een spilfunctie hebben op dit gebied. Wanneer je als individuele agrariër advies wilt over natuurinclusieve landbouw, lezingen wilt bijwonen of mee wilt doen aan studiegroepen, raden we je aan om allereerst eens te kijken op de websites van Living Lab Natuurinclusieve Landbouw en de Landbouwadviespool. Wil je aan de slag met (cultuurhistorische) landschapselementen? Kijk dan eens wat Landschapsbeheer Friesland voor je kan betekenen.

Ook kun je je mogelijk aansluiten bij een collectief voor agrarisch natuurbeheer in jouw omgeving.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Meer informatie

Dit kun je per gebied doen aan dit thema

Heet weidevogels welkom in de Greidhoeke

Creëer bloemrijk grasland

Creëer natuurrijke akkers

Geef weidevogels de ruimte in Noord-Fryslân

Projecten binnen thema Natuurinclusieve landbouw

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag