Water bergen of vasthouden en daarna pas afvoeren

In onze provincie liggen veel kansen om water langer vast te houden. We kunnen het bijvoorbeeld bergen in diepe veenpolders, we kunnen beken weer laten meanderen, we kunnen ze verondiepen of opstuwen. Ook kunnen we op sommige plekken toestaan dat de beek het omringende land overstroomt. En een gezonde bodem kan veel water vasthouden.

Dat heeft veel voordelen voor biodiversiteit, maar ook voor bijvoorbeeld de landbouw. Als we water langer vasthouden, hebben we daar profijt van in tijden van droogte.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

 

Dit kun je per gebied doen aan dit thema

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag