Ecologische bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn vaak grote versteende terreinen. Ze liggen meestal aan de rand van steden en dorpen en vormen daarmee een soort 'betonnen barrière' tussen de stad en het platteland. Vergroenen van bedrijventerreinen biedt volop kansen voor zowel mens als de rest van de natuur. Voor de mens is zo'n groene werkomgeving gezond, het biedt ontspanning en verkoeling, en voor dieren en planten kan het een leefgebied vormen of een belangrijke groene verbinding tussen stad en platteland.

Op deze pagina zullen we in de komende jaren kennis delen en mensen en organisaties de weg wijzen om zo relevante doelgroepen verder te helpen met het realiseren van ecologische bedrijventerreinen.

Tips

Als algemene tip willen we alvast meegeven: bekijk onze gebiedenpagina en verdiep je eens in de natuur en het landschap van de omgeving waar je aan de slag wilt. Sommige plekken zijn meer geschikt om een open en wijds karakter te hebben, andere plekken kunnen boomrijker zijn. Het is verstandig om je vooraf te laten adviseren over welke vergroening het beste in jouw omgeving past.

Een uitstekend Fries voorbeeld is het bedrijventerrein Ecomunitypark in Oosterwolde. De Friese stichting Ynnatura maakte een format/blauwdruk voor een biodivers bedrijventerrein. Stichting Steenbreek en Gemeente Zuid-Holland hebben een boekje vol inspiratie gemaakt over het ontwikkelen van een ecologisch bedrijventerrein. Het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Life IP All4Biodiversity ontwikkelden een toolbox voor vergroening van de openbare ruimte, waar héél veel tips te vinden zijn.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over  kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Meer informatie

Dit kun je per gebied doen aan dit thema

Help de meervleermuis

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag