Koester en versterk een biodivers netwerk voor planten en dieren

Bouhoeke, Bildt en Wadden, IJsselmeergebied, Kleiweidegebied en westelijke Ijsselmeerkust

Oude dijken in het achterland van de Waddenzee, zoals de Slachtedyk, en de vele kaden, sloten, bermen, tuinen en erven in de Bouhoeke, het Bildt en de Greidhoeke, kunnen met elkaar een biodivers netwerk vormen. Wilde bloemen zoals de gele morgenster geven de linten kleur. In tuinen van middeleeuwse kerken en stinzen groeien verwilderde voorjaarsbloemen, zoals de bostulp. Veel diersoorten hebben baat bij zo'n biodivers netwerk, bijvoorbeeld de meervleermuis die boven de slootjes en bermen op voedsel jaagt. Evenals allerlei soorten insecten, zoals de argusvlinder, het hooibeestje, de moshommel en de grashommel. 

Bij de gekoppelde thema's hieronder vind je handreikingen om stappen te kunnen zetten voor een biodivers(e) tuin, erf, bedrijventerrein, schoolplein, gebouw, berm, kade en sloot!

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Gerelateerde projecten

Plant voort

Insectenhotel Tjerkwerd

It Swelle Nêst

Soorten die hier baat bij hebben


Klik op een soort voor meer informatie

Gekoppelde thema’s


Klik op een thema voor meer informatie

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag