Help de meervleermuis

Bouhoeke, Bildt en Wadden, Gaasterland en zuidelijke IJsselmeerkust, Het Lage Midden, IJsselmeergebied, Kleiweidegebied en westelijke Ijsselmeerkust

Dorpen zijn van groot belang voor de meervleermuis. Meervleermuizen broeden vaak in de spouwmuren van huizen, maar ook wel op kerkzolders, bijvoorbeeld op die van Berlikum, Tjerkgaast en Tjerkwerd. Acht procent van de wereldpopulatie meervleermuizen komt voor in Nederland, en een belangrijk deel daarvan in Friesland. In onze provincie gaat het om ongeveer 3000-4000 dieren.

Ze zoeken ‘s nachts naar voedsel en doen dat vooral boven open water. Ze hebben vaak vaste vliegroutes: ze volgen dijken, waterwegen of rijen bomen. We kunnen meervleermuizen helpen! Door te weten waar ze wonen, kunnen we hun verblijfplekken beschermen. We kunnen onze huizen geschikt voor ze maken door niet alle gaten en kieren dicht te stoppen, zo kunnen vleermuizen in onze spouwmuren komen.

Als je in een nieuwer huis woont kun je ze helpen door speciale nestkasten op te hangen of gevelstenen in te bouwen. En in je tuin helpt het als je varieert in de beplanting, bomen, struiken, kruidige planten die veel insecten aantrekken. Heb je een oude boom? In een holte kunnen vleermuizen broeden: dat is meestal niet de meervleermuis, maar bijvoorbeeld wel de watervleermuis.

Draag bij aan ons platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Meer informatie


Downloads

Nestgelegenheid-en-onderskomens-maken-1.pdf

Gerelateerde projecten

Uitleenprogramma vleermuisdetector 

Soorten die hier baat bij hebben


Klik op een soort voor meer informatie

Gekoppelde thema’s


Klik op een thema voor meer informatie

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag