Creëer een natuurrijk akkerlandschap

Bouhoeke, Bildt en Wadden

De kwelderruggen langs de waddenrand worden al heel lang gebruikt voor akkerbouw. We kunnen het akkerlandschap van de Bouhoeke en het Bildt natuurrijker maken door goed om te gaan met de bodem. Denk aan minder bodembewerking, geen bestrijdingsmiddelen, het telen van meer verschillende gewassen. En ook aan het geven van meer ruimte aan akkerkruiden tussen de gewassen, zoals grote klaproos en stinkende kamille. In dit akkerland vind je soorten als de gele kwikstaart, de velduil en de grauwe kiekendief.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Gerelateerde projecten

Boeren met bomen

Soorten die hier baat bij hebben


Klik op een soort voor meer informatie

Gekoppelde thema’s


Klik op een thema voor meer informatie

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag